In het kort:

Wanneer:         UITGESTELD TOT NADER ORDER

Ondanks de eerdere positieve verwachting rond het doorgaan van het GCKG-symposium “Kinderrechten in de Gezondheidszorg” , zijn we de afgelopen periode opnieuw ingehaald door de ontwikkelingen op het gebied van Covid-19. Dit heeft ertoe geleid dat we in nauw overleg met onze samenwerkingspartner, het Amalia Kinderziekenhuis te Nijmegen, hebben moeten besluiten ons fysiek ingericht symposium wederom uit te stellen. Onze excuses voor dit besluit, maar wij rekenen hierbij op uw begrip. Overigens wordt deze beslissing mede ingegeven door onze bewuste keuze om geen online-alternatief voor dit symposium aan te bieden.

Wij zien uit naar een periode met stabielere omstandigheden, waarin het meer verantwoord is om dit fysieke symposium te laten plaatsvinden. Vanzelfsprekend zullen wij u daarvan op de hoogte blijven houden.

Met vriendelijke groeten, mede namens prof.mr. Jaap Doek en Congresbureau Commgres,

Jo Dorscheidt

Waar:                Amalia Kinderziekenhuis, Experience Center – Auditorium, Radboud UMC Nijmegen

Symposium Kinderrechten in de Gezondheidszorg 

Doel
Op het symposium bespreken we de rechten van kinderen in de gezondheidszorg in verschillende contexten en benoemen bestaande knelpunten en problemen daaromtrent. Dit als basis voor een komende onderzoeks- en samenwerkingsagenda.

Doelgroep & hulp bij verspreiding:
Het symposium is voor professionals die betrokken zijn bij de medische zorg voor kinderen en die een bijzondere interesse hebben voor de kinderrechtelijke aspecten daarvan. Mocht u deze website willen doosturen, klik dan op onderstaande knop.