PROGRAMMA 

Klik hier voor de pdf: Definitieve Flyer GCKG-Symp.

Ochtendsessie I – Auditorium

09.15 – 09.45h: Ontvangst – koffie/thee

09.45 – 10.00h: Mr.dr. JHHM Dorscheidt: opening & welkom.

10.00 – 10.25h: Prof.mr. JE Doek: Kinderrechten in de gezondheidszorg en het IVRK.

10.25 – 10.50h: Mw. Mr.dr. SFM Wortmann: Prenatale rechtsbescherming en de zorgplicht jegens de ongeborene.

10.50 – 11.15h: Mw. Prof.mr. ECC Punselie: Draagmoederschap en de zorg- en opvoedings-

 belangen van het kind.

11.15 – 11.35h: PAUZE

 

Ochtendsessie II – Auditorium

11.35 – 12.00h: Mw. Prof.dr. C. Dettmeijer-Vermeulen: Bescherming van kinderen tegen

 seksuele exploitatie.

12.00 – 12.25h: Dr. PhE Veerman: Rechten van kinderen in de geestelijke gezondheidszorg: het

 perspectief van zwerfjongeren & dakloze jeugdigen.

12.30 – 13.30h: LUNCH

 

Middagsessie I – Auditorium

13.30 – 13.55h: Mw. Dr. IM Hein: Medische behandeling en de wilsbekwaamheid van

minderjarigen patiënten.

13.55 – 14.20h: Mw. M. Hermans: Kinderrechten in de kinderverpleegkundige praktijk.

14.20 – 14.45h: Dhr. T. Van der Meer: Donorkinderen en hun recht op afstammingsinformatie.

14.45 – 15.15h: PAUZE

.

Middagsessie II – Auditorium

15.15 – 15.40h: Dr. JP Rake: Uitvoering geven aan rechten van kinderen in een kinderziekenhuis: van woorden naar daden.

15.40 – 16.05h: Mw. Mr. AAJ van Dijken & KAR Nijmegen: De Kinderadviesraad, spreekbuis van het zieke kind.

16.05 – 16.30h: Mr.dr. JHHM Dorscheidt: Euthanasie en minderjarigen: een kinderrechtelijke

beschouwing.

.

Afronding Middagsessie – Auditorium

16.40 – 17.00h: Prof.mr. JE Doek: Naar een onderzoekagenda “Kinderrechten in de

gezondheidszorg”

17.00h: Sluiting en opening borrel.